Distanskurser på Komvux

Den som vill studera och helst gör det hemifrån kan söka till Komvux olika distanskurser. En stor mängd av Komvux vanligt förekommande kurser går att läsa även på distans. Det kan vara ett sätt att nå dina mål om ett arbete, till exempel att få lediga jobb i Stockholm, som kräver gymnasiekompetens. Det är nämligen den nivån du läser in på Komvux.

Om du är intresserad av distansstudier på Komvux så fungerar de så här: Kurserna ligger på 10 veckor och heltid räknas som 200 poäng, vilket vanligen innebär 2 kurser på 100 poäng var. Det går att bara läsa en kurs, men är du berättigad till CSN behöver man studera på heltid för att få pengarna. Kurserna är upplagda på varje Komvux hemsida så du behöver söka upp rätt skola innan du börjar välja kurser.

När du hittat rätt finns en lista på exakt vilka kurser som erbjuds, när de startar och när du kan söka dem. Komvux har ett system som rullar över hela läsåret, där kurser kontinuerligt börjar var 10:e vecka. Viktigt att veta är att kurser som bygger på varandra, exempelvis en5 och en6, måste läsas i den ordningen. Det går alltså inte att söka en6 utan att först ha ett betyg i en5.

Om du är osäker på vad du ska läsa och i vilken ordning rekommenderas att boka in ett möte, eller ringa upp, en av de SYV:are som arbetar på Komvux. SYV betyder studie- och yrkesvägledare och deras uppgift är att lotsa studenten till rätt utbildning så att denna senare kan gå ut i arbetslivet.

Något som också är bra att ta reda på innan du söker distanskurser är om det finns krav för att komma in till skolan, till exempel att skriva prov. Kraven kan vara olika och har du sökt distanskurser långt från där du bor, kan det bli ett problem.