Inlägg taggade med "Bil"

Fortbildning

Fortbildning

Fortbildning är en mycket allmän term för att avse vidare utbildning eller utveckling av ens kompetens, men oftast syftar den på utbildning som vuxna genomgår i samband med sin anställning eller sitt yrke. Ofta står arbetsgivaren för kostnaderna, men inte alltid. Fortbildning av teoretisk natur sker ofta i samarbete med […]