Utbildning

Universitet och högskola – bra att veta

Universitet och högskola – bra att veta

När man blir antagen till en utbildning vid ett universitet eller en högskola för första gången kan det vara svårt att veta vad som gäller. Vid högskole- och universitetsstudier har man betydligt större ansvar som student än man har under gymnasiet eller vid komvuxstudier, både för det praktiska kring ens […]

Happy female bartender working at the bar and looking at the camera smiling

Utbildning till bartender

Bartender är ett yrke med lång tradition. Många serveringsställen anlitar outbildad personal och lär upp dem internt. På lite högre nivå krävs dock ofta utbildning, inte bara om spritdrycker och hur man blandar dem utan om ett stort antal ingredienser som kan användas för att skapa klassiska eller helt nya […]

Woman hands connecting two jigsaw puzzle pieces against sunset sky.

Utbildning till civilingenjör

Om du är intresserad av teknik och tycker om att lösa kluriga problem, kan civilingenjör vara det rätta yrket för dig. Utbildningen kan vara ganska krävande och det är därför bra om du vet med dig att du har en bra studieteknik. Vad gör en civilingenjör? Deltar i projekt inom […]

Naprapathögskolan

Naprapathögskolan

Naprapathögskolan ligger i Kräftriket utanför Roslagstull i Stockholm, och är en privat högskola som bedriver utbildning av naprapater. Den är den enda högskolan i Norden med naprapatutbildning, och har således studenter även från andra länder än Sverige, framförallt Norge, Finland och Island. Eftersom studenterna på Naprapathögskolan inte bara kommer från […]

Yrkeshögskolor i Sverige

Yrkeshögskolor i Sverige

En av många former av vuxenutbildning som finns i Sverige är yrkeshögskola, som är en eftergymnasial utbildningsform. Tanken är att man ska kombinera teoretiskt lärande med en praktisk utbildning till ett visst yrke, med stark anknytning till arbetslivet. Dessa utbildningar kallas YH-utbildningar, yrkeshögskoleutbildningar. Det finns en mängd yrkeshögskolor i Sverige […]

Utbildning till sexolog

Utbildning till sexolog

Människors sexualitet är något som är ständigt närvarande i våra medvetanden, även om det ibland är undermedvetet. För de som arbetar med människor, både psykosocialt och medicinskt, blir detta snart uppenbart. Den som vill fördjupa sig i frågor om människors sexualitet, om professionella interventioner i sexualiteten och om sexologi som […]

Fortbildning

Fortbildning

Fortbildning är en mycket allmän term för att avse vidare utbildning eller utveckling av ens kompetens, men oftast syftar den på utbildning som vuxna genomgår i samband med sin anställning eller sitt yrke. Ofta står arbetsgivaren för kostnaderna, men inte alltid. Fortbildning av teoretisk natur sker ofta i samarbete med […]

Utbildning för invandrare

Utbildning för invandrare

Invandrare och flyktingar som kommer till Sverige erbjuds idag möjligheten att lära sig om det svenska samhället och det svenska språket genom Svenska för invandrare, SFI. SFI är kostnadsfritt för de som deltar, och finansieras av kommunen för invandrare och av staten för flyktingar. Undervisning i svenska för invandrare har […]

Särskild vuxenutbildning

Särskild vuxenutbildning

Vuxna, det vill säga människor över 20 år, som saknar, eller behöver förbättra eller komplettera, de kunskaper man får i grundskolan eller gymnasieskolan, kan vända sig till den kommunala vuxenutbildningen. Denna möjlighet finns även för vuxna med en utvecklingsstörning, och kallas då särskild vuxenutbildning eller särvux. De som studerar i […]

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen, känd som Komvux, finns till för att ge vuxna de kunskaper som motsvarar grundskole- och gymnasienivå, om de inte kunnat tillägna sig dessa tidigare. Den inrättades 1968, och har sedan dess funnits som ett komplement till den ordinarie skolgången. Även om målet är att studenter på Komvux […]