Utbildning för invandrare

Invandrare och flyktingar som kommer till Sverige erbjuds idag möjligheten att lära sig om det svenska samhället och det svenska språket genom Svenska för invandrare, SFI. SFI är kostnadsfritt för de som deltar, och finansieras av kommunen för invandrare och av staten för flyktingar. Undervisning i svenska för invandrare har funnits i Sverige sedan 1960-talet, och idag läser mer än 100 000 människor på SFI.

Innan man börjar på SFI görs olika språktester och intervjuer för att avgöra vilken studieväg som passar personen bäst. Språktesterna görs endast om personen har tidigare kunskaper i svenska. Intervjun syftar till att avgöra vilken tidigare utbildning personen har haft, om han eller hon kan andra språk och hur länge personen har bott eller arbetat i Sverige. På SFI finns studievägar och kurser som är anpassade efter alla, från analfabeter till högskoleutbildade. Den förstnämnda gruppen kan också innefatta läskunniga som kommer från ett land med ett annat alfabet.

Efter varje kurs sätts ett betyg efter skalan A till F, där E är lägsta godkända betyg. För kurserna på de högre nivåerna finns också ett nationellt prov, som ska vara läraren till hjälp vid betygsättning.

För att vara berättigad till att läsa på SFI ska man ha varit bosatt i Sverige från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 16. Man ska också sakna de kunskaper i svenska språket som utbildningen ger.

SFI-utbildningen har av och till kritiserats för att den har dålig genomströmning och att resultaten är dåliga, det vill säga att elevernas svenskkunskaper är undermåliga, och inte räcker för att de ska integreras i arbetsliv och samhälle. Kritiken har framförallt besvarats med det faktum att utbildningens målgrupp är otroligt varierad, från flyktingar som kommit till Sverige under traumatiska förhållanden och kanske inte har någon tidigare utbildning, till högutbildade invandrare som valt att flytta till Sverige på grund av kärleken eller familjen. De olika elevernas förutsättningar för inlärning kan därför också variera kraftigt, vilket gör att det inte går att jämföra SFI med andra traditionella utbildningar.

För att främja att invandrare lär sig svenska snabbt och kommer in i arbetslivet och samhället får de som studerar på SFI och klarar av utbildningen snabbt en så kallad SFI-bonus, en summa pengar. Ett förslag ligger uppe för beslut av riksdagen om att avskaffa SFI-bonusen. Om detta förslag godkänns kommer bonusen försvinna från och med augusti 2014. Om man blir klar med sin SFI-utbildning senast den 31 juli samma år kan man dock fortfarande ansöka om bonusen i tre månare efter att betyget utfärdats.

Utbildning för invandrare 1