Utbildning till sexolog

Människors sexualitet är något som är ständigt närvarande i våra medvetanden, även om det ibland är undermedvetet. För de som arbetar med människor, både psykosocialt och medicinskt, blir detta snart uppenbart. Den som vill fördjupa sig i frågor om människors sexualitet, om professionella interventioner i sexualiteten och om sexologi som vetenskapligt kunskapsområde, kan utbilda sig till sexolog.

Yrket sexolog kallas ibland även för sexualrådgivare, och ofta är det just som rådgivare utbildade sexologer får arbeta, till exempel på RFSU. Vissa frivillighetsorganisationer erbjuder kurser inom området, men om man vill gå en mer omfattande utbildning får man vända sig till Malmö högskola, där de erbjuder ett masterprogram i sexologi. Programmet riktar sig till de som redan är yrkesverksamma i ett yrke som behandlar människor, till exempel kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog, socionom eller läkare. Därför finns vissa behörighetskrav för att bli antagen: Svenska B och Engelska A från gymnasiet, och en kandidatexamen inom ett människobehandlande område.couple-731890_1280

Utbildningen är tre år lång och studeras på halvtid under de två första åren och heltid under det sista. Man kan också välja att studera även det sista året på halvfart, och då blir hela utbildningen sammanlagt fyra år lång. Under utbildningen ligger särskilt fokus på vilken betydelse olika kulturella perspektiv har på sexualitet. Några av de kurser som ingår i programmet är ”Sexualitet, kön och kultur”, ”Sexuella livsstilar, riktningar och variationer”, ”Sexologi som kunskaps- och forskningsområde”, ”Politik, kultur och sexuallagstiftning” och ”Klinisk sexologi”.

Efter att utbildningen är genomförd kan man ta med sig sina fördjupade kunskaper tillbaka till sitt yrke, eller välja att specialisera sig på sexologi. Om du behöver köpa sexleksaker eller annat att använda i demonstrationer i ditt arbete som sexualrådgivare kan du köpa allt som har med sex att göra på Vuxen.se. Ett annat alternativ är att stanna inom den akademiska världen och forska inom ämnet, eftersom en masterexamen ger tillträde till att söka doktorandtjänster. På Malmö högskola finns en stark och aktiv forskningsmiljö i ämnet, vilket gör högskolan till det perfekta lärosätet om man vill fördjupa sig ytterligare i ämnet. Om masterprogrammet känns för omfattande kan man även läsa fristående kurser i sexologi på grundnivå på Malmö högskola.