Fortbildning

Fortbildning är en mycket allmän term för att avse vidare utbildning eller utveckling av ens kompetens, men oftast syftar den på utbildning som vuxna genomgår i samband med sin anställning eller sitt yrke. Ofta står arbetsgivaren för kostnaderna, men inte alltid.

Fortbildning av teoretisk natur sker ofta i samarbete med ett universitet eller en högskola. Ett exempel är Stockholms universitet, som idag har samarbeten med kommuner, skolor, myndigheter, företag och organisationer av olika slag. Universitetet har inrättat en särskild avdelning, Avdelningen för externa kontakter, för att samordna eventuell fortbildning som kommer att involvera mer än en institution. Vill man som arbetsgivare ge en mer specialiserad fortbildning som bara fokuserar på ett ämne kan man kontakta den berörda institutionen direkt. Möjligheten att anpassa fortbildningen är stor, då universitetet både kan ordna kurser av olika längd som ger deltagarna rätt till högskolepoäng, och enklare seminarieserier eller föreläsningar med ett intyg om deltagande.Fortbildning 2

Många företag bedriver fortbildning som sin verksamhet, och ofta riktar de in sig på ett särskilt område, till exempel ekonomi, ledarskap eller HR. En annan vanlig form av fortbildning, som bedrivs av företag och riktar sig till företag, är teambuilding. Ett sådant företag är Teamout, som kan hjälpa företag i Stockholm med både teambuilding och teamutveckling. Teambuilding består ofta av olika problembaserade, fysiska uppgifter som en grupp på en arbetsplats ska lösa tillsammans. De kan vara av mer eller mindre utmanande slag, men syftet är att personalen ska lära känna varandra bättre och därmed samarbeta bättre på arbetet.

Vilken fortbildning som behövs beror såklart på vilken verksamhet företaget bedriver, men vissa utbildningar är allmännyttiga. Många verksamheter innebär till exempel att dess anställda måste åka bil i tjänsten, och företaget kan då ha nytta av den fortbildning i trafiksäkerhet som NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, erbjuder. Under en heldag kan ett företag med sin personal både prova fysiska säkerhetsövningar, som att volta med en bil eller krocka i låga hastigheter, och lyssna på föreläsningar i ämnet i NTF:s hörsalar.

En annan allmännyttig fortbildning är kurser i HLR (hjärt-lungräddning) och brandsäkerhet. Kurser i HLR anordnas, ofta kostnadsfritt, av bland annat Civilförsvarsförbundet. Brandsäkerhetsutbildningar kan behöva anpassas till företagets arbetsplats, men vissa allmängiltiga utbildningar, som att släcka en brand med brandsläckare eller att använda en brandfilt på rätt sätt, kan oftast anordnas i samarbete med den lokala brandstationen.

Oavsett vilken typ av fortbildning ett företag erbjuder sina anställda, tjänar både personal och arbetsgivare på ökad kompetens i längden.