Naprapathögskolan

Naprapathögskolan ligger i Kräftriket utanför Roslagstull i Stockholm, och är en privat högskola som bedriver utbildning av naprapater. Den är den enda högskolan i Norden med naprapatutbildning, och har således studenter även från andra länder än Sverige, framförallt Norge, Finland och Island. Eftersom studenterna på Naprapathögskolan inte bara kommer från hela Sverige, utan från hela Norden, sprids många av dem vind för våg efter utbildningen, och etablerar sig i sina hemtrakter. Många blir dock kvar i Stockholm, som sannolikt är den naprapattätaste staden i Skandinavien. Om du behöver hitta en färdigutbildad naprapat i Stockholm, ska du gå in på Varden.se.massage-1017255_960_720

Naprapathögskolan grundades år 1970 av Björn J:son Berg, som idag är skolans rektor emeritus. J:son Berg upptäckte naprapatin då han var i USA, i Chicago. Han drabbades under sin vistelse av akuta ryggsmärtor, och behandlades av sin granne, en annan svensk vid namn Göran Jonsson. Jonsson studerade vid Chicago College of Naprapathy, och så väcktes J:son Bergs intresse för naprapatin. Han började kort därefter själv att studera denna form av manuell medicin, och arbetade som naprapat i USA mellan år 1964 och 1967. Efter detta återvände han till Sverige för att praktisera där, och efter ett par år i Örebro, där han upprättat sin egen klinik, beslutade han sig för att starta en skola i Sverige, med målet att den skulle vara lika bra som eller bättre än naprapatutbildningen i Chicago. Under skolans första tre år följde man därför den studieplan som fanns på Chicago College of Naprapathy. Den första klassen på skolan bestod av 25 studenter, 20 män och 5 kvinnor. Dessa kunde utexamineras med titeln Doctor of Naprapathy år 1974, efter en stor insats från skolans grundare. Det berodde på att skolan initialt mötte stort motstånd, både på grund av att det var ett privat initiativ, och på grund av att läkarkåren på den tiden närmast såg naprapati som en form av kvacksalveri. J:son Berg hade därför stora svårigheter att rekrytera kompetenta läkare och professorer för att undervisa på skolan, och de som faktiskt valde att undervisa där gjorde det under hot om repressalier från sina respektive yrkeskårer och förbund.

Idag åtnjuter dock Naprapathögskolan en betydligt högre status, då man sedan dess bland annat har bildat ett nationellt förbund, Svenska Naprapatförbundet, och naprapaterna har fått en egen yrkeskår och kan bli legitimerade hos Socialstyrelsen, efter genomgången utbildning på skolan och ett års praktiktjänstgöring.