Studera på folkhögskola

Är du intresserad av ett annorlunda studiesätt? Ditt aktiva deltagande är kännetecknet för studier på folkhögskola. Dialogen är en viktig del bland de som möts här, för att skapa nya insikter, men även att genom samtal växa tillsammans med de övriga deltagarna som är människor med olika bakgrund, livsstil och kultur. Här får du heller inte ett traditionellt betyg utan istället ett studieomdöme. Den allmänna kursen ger grundläggande behörighet för att söka in på högskolan, men då genom folkhögskolans urvalsgrupp. Folkhögskolan vänder sig till alla vuxna över 18 år och man försöker skifta människor med olika bakgrund och ålder i kurserna.

Folkhögskolans särprägel och själ

Folkhögskolans särprägel är att kunna möta nya behov utan att förlora sin själ. De första folkhögskolorna bildades i Sverige i slutet av 1800-talet för att ge bönder en högre utbildning och de flesta skolorna låg ute på landsbygden. Utbildningsformen hade kunnat gått i döden när behovet inte längre fanns att bilda bönderna. Men folkhögskolorna blickar framåt. Nyligen arrangerades ett stort jubileum för anrik folkhögskola som vill belysa att skolan fortsätter att möta alla nya behov av utbildningar och att de inte för blickarna bakåt även om de firar 75-års jubileum. Detta gäller alla folkhögskolor, att de följer samhällets utveckling och formar utbildningarna därefter men folkhögskolans själ som är att se till individens behov lever kvar.

Ett mycket stort kursutbud

Det finns ungefär 150 folkhögskolor i landet och varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud. Det finns ett enormt stort ubud av olika utbildningar förutom den allmänna linjen. Du kan till exempel välja mellan olika estetiska kurser, media, hälsa, internationella frågor och mycket annat. De flesta skolorna har även internat som är en viktig del av gemenskapen på skolan. Många folkhögskolor anordnar olika aktiviteter som utflykter, konserter eller sportaktiviteter. Att bo på skolan ger också fördelen att du alltid har nära till skolan och behöver inte leta efter studentrum. Kostnaderna varierar från skola till skola och du betalar för kost och logi. Ansökningar görs direkt till den skola du vill gå.