Vuxenutbildningar ger livskvalitet

Funderar du på att vidareutbilda dig? Har du ofullständiga betyg från gymnasiet eller grundskolan?

Oavsett vad din anledning är till att vilja förbättra ditt liv, finns det en stor mängd vuxenutbildningar att välja på.

Folkhögskola

När allt rullar på som det är tänkt med grundskola, gymnasiet och eventuellt högre studier därefter, tänker man sällan på att det finns ett helt annat, parallellt system med folkhögskolor i Sverige. Dessa skolor fångar upp de personer som skolan av olika anledningar inte fungerade för. Är man intresserad av folkhögskola behöver man gå in på varje skolas egen hemsida och läsa, då det kan skilja en hel del på vilka profiler de erbjuder. Sedan söker man utbildningarna på folkhogskola.nu och där finns alla skolor listade. Dock behöver man ha hunnit fylla 18 år för att få gå på en folkhögskola.

Det man i övrigt ska veta är att på folkhögskola använder man inte det sedvanliga betygssystemet, utan de har ett eget system där man bedöms i hur bra man kommer klara av fortsatta studier. På vissa skolor finns internat så att man kan bo där, vilket är bra om det inte finns någon folkhögskola på hemorten. Det går att ansöka om studielån från CSN precis som för andra studier och även ett inackorderingstillägg om man behöver bo där. Givetvis kan man finansiera sina studier på annat sätt, till exempel genom blancolån, men det är upp till var och en.

Komvux

Har du hunnit bli 20 år gammal kan Komvux vara stället för dig! Här kan man komplettera både grundskole- och gymnasiebetyg. Det som skiljer Komvux från andra skolformer är att det är mer självständigt och du väljer vilka ämnen du ska läsa och i vilken ordning. Även hur många ämnen du kan läsa samtidigt bestämmer du själv. Tillsammans med en studievägledare på skolan, görs en plan upp med vilka kurser du behöver för att ta dig vidare i livet.

Komvux erbjuder ofta både studier dagtid på plats i skolan, kvällskurser, heldistans och flexibel distans. Det sistnämnda innebär att man är i skolan ibland men har en planering att följa som man arbetar med hemifrån. Detta kan fungera bra för de som jobbar samtidigt, har småbarn eller av olika skäl inte vill eller kan gå i skola på heltid.

Komvux finns på många orter och det är ett mycket flexibelt system. Det finns specialpedagoger till stöd om du har någon funktionsnedsättning som till exempel autism. En viktig detalj är att de i enstaka fall kan ge dispens trots att man inte hunnit fylla 20 år, men det avgörs av rektor i samtal med den sökande.

Högskoleprovet

Har du tagit dig igenom folkhögskole- eller Komvuxstudier kan det nu vara dags att ta steget till högre studier. Du har större chans att komma in på din drömutbildning om du förutom dina betyg har skrivit högskoleprovet. Då söker du både med det resultat och dina betyg.