Okategoriserade

Vuxenutbildningar ger livskvalitet

Vuxenutbildningar ger livskvalitet

Funderar du på att vidareutbilda dig? Har du ofullständiga betyg från gymnasiet eller grundskolan? Oavsett vad din anledning är till att vilja förbättra ditt liv, finns det en stor mängd vuxenutbildningar att välja på. Folkhögskola När allt rullar på som det är tänkt med grundskola, gymnasiet och eventuellt högre studier […]

Portrait Of Multi-Cultural Business Team In Office

Studera på folkhögskola

Är du intresserad av ett annorlunda studiesätt? Ditt aktiva deltagande är kännetecknet för studier på folkhögskola. Dialogen är en viktig del bland de som möts här, för att skapa nya insikter, men även att genom samtal växa tillsammans med de övriga deltagarna som är människor med olika bakgrund, livsstil och […]

delirium