Fortbildning

Fortbildning

Fortbildning är en mycket allmän term för att avse vidare utbildning eller utveckling av ens kompetens, men oftast syftar den på utbildning som vuxna genomgår i samband med sin anställning eller sitt yrke. Ofta står arbetsgivaren för kostnaderna, men inte alltid. Fortbildning av teoretisk natur sker ofta i samarbete med […]

Utbildning för invandrare

Utbildning för invandrare

Invandrare och flyktingar som kommer till Sverige erbjuds idag möjligheten att lära sig om det svenska samhället och det svenska språket genom Svenska för invandrare, SFI. SFI är kostnadsfritt för de som deltar, och finansieras av kommunen för invandrare och av staten för flyktingar. Undervisning i svenska för invandrare har […]

Särskild vuxenutbildning

Särskild vuxenutbildning

Vuxna, det vill säga människor över 20 år, som saknar, eller behöver förbättra eller komplettera, de kunskaper man får i grundskolan eller gymnasieskolan, kan vända sig till den kommunala vuxenutbildningen. Denna möjlighet finns även för vuxna med en utvecklingsstörning, och kallas då särskild vuxenutbildning eller särvux. De som studerar i […]

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen, känd som Komvux, finns till för att ge vuxna de kunskaper som motsvarar grundskole- och gymnasienivå, om de inte kunnat tillägna sig dessa tidigare. Den inrättades 1968, och har sedan dess funnits som ett komplement till den ordinarie skolgången. Även om målet är att studenter på Komvux […]